Jsem hypnoterapeut
a psychoterapeut, nejsem psycholog

Nabízím pomoc všem, kterým nějaká skutečnost kazí život. Snažím se vytvořit takové prostředí, kde se každý může měnit a rozvíjet podle svých představ.

Jsem připraven pomáhat těm z vás, kteří se chcete podívat na svůj život a znovu nad ním získat kontrolu.

Jsem hypnoterapeut a systemický psychoterapeut s více jak 25 letou praxí v Praze

Můj psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie  - terapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuji na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Systemickou psychoterapii kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií a NLP. 

Hypnoterapie se zabývá podvědomím, zatímco psychoterapie pracuje s vědomím člověka. Tím, že pracujeme s hluboce uloženými vzorci a zážitky, může být hypnoterapie vnímána jako určitá zkratka. Pro úspěšnou hypnoterapii, úspěšnou rozumějte, že se klient zbaví, nebo alespoň zmírní své problémy, obvykle stačí pár sezení. 

S čím vám ve své terapeutické praxi mohu pomoci

 • hledáte odbornou pomoc při řešení partnerských nebo manželských problémů 
  (problémy v komunikaci, nevěra, žárlivost, domácí násilí ...)
 • řešení osobních problémů
  (nízké sebevědomí, hledání se, problémy se zvládáním emocí, změn ...)
 • pomoc s problémy spojenými s profesním životem
  (syndrom vyhoření, tréma z vystupování, potíže s učením a pamětí, profesní nasměrování)
 • trápí vás zdravotní problémy
  (poruchy spánku, migrény*), tinnitus, problémy s otěhotněním*), intimní problémy)
 • podporu v obtížných životních situacích
  (nemoc, závislosti, ztráta práce, úmrtí, nemoc v rodině ...)
 • mentální příprava sportovců

*)lékaři nenašli příčinu vašeho problému

Kdo jsou moji klienti

Do mé poradny přichází ženy, muži, rodiče, páry, děti, sportovci i podnikatelé. Jednoduše každý, kdo má starosti, řeší osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí či se zdokonalit. Každý, kdo ke mně přijde je pro mě důležitý.

Jak se objednat

K objednání doporučuji využít online rezervační systém. V systému máte okamžitý přehled které termíny jsou volné. Objednat se můžete i telefonicky na tel.+420 775 55 20 99

Před první návštěvou

Doporučuji, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeuta Informovaný souhlas klienta přicházející na individuální konzultaci - psychoterapii, hypnoterapii. Oba najdete na mém webu liborcinka.cz

Hypnoterapeut Libor Činka

Svůj první výcvik hypnotické a nehypnotické psychoterapie jsem absolvoval již v roce 2002, na který jsem navázal 750 hodinovým akreditovaným výcvikem v systemické psychoterapii a dalším  dlouhodobým výcvikem v Ericksonovské hypnóze.

Na výcvik Neuro-lingvistické programování jsem odjel do Londýna přímo k autorovi NLP Dr. Richardu Bandlerovi.

Výcviky hypnózy jsem absolvoval u Paula McKenny a následně jsem v roce 2012 odjel do Amsterdamu, kde jsem absolvoval certifikovaný výcvik profesionální hypnotické Ericksonovské hypnoterapie u Igora Ledochowski a stal jsem se členem IAPCH. (The International Association of Professional Conversational Hypnotists) a od roku 2009 jsem členem NGH (National Guild of Hypnotist).

V roce 2017 jsem odjel za Johnem Overdurfem do USA, specialistou na hypnózu, kde jsem absolvoval 70 hodinový hypnoterapeutický výcvik Trance of a lifetime.

V roce 2020 jsem ukončil výcvik krizové intervence - Systemický přístup pro práci s krizí v rozsahu 100 hod. Stále se vzdělávám a učím se od předních světových odborníků na hypnózu.

Svůj čas rozděluji mezi hypnoterapeutickou a psychoterapeutickou praxi, lektorskou činnost, psaní knih, vytváření online programů se speciálními hypnotickými nahrávkami, rodinu a další sebevzdělávání. 

Vice informací o mě najdete na webu liborcinka.cz

 

Ceny hypnoterapie a psychoterapie

INDIVIDUÁLNÍ HYPNOTERAPIE, PSYCHOTERAPIE
90 minut
3 600 Kč
ZVÝHODNĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ HYPNOTERAPIE, PSYCHOTERAPIE
v rozsahu 3x 90 min. **), cena jedné konzultace je 2700 Kč
8 100 Kč 
ON-LINE HYPNOTERAPIE, PSYCHOTERAPIE
v rozsahu 90 min. přes aplikaci Zoom
3 400 Kč 
ZVÝHODNĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ HYPNOTERAPIE, PSYCHOTERAPIE PRO STÁLÉ KLIENTY
v rozsahu 90 min. pro stále klienty, platí od 7 konzultace ***)
2 700 Kč
ZDRAVÝ SPÁNEK PRO KLIENTY TRPÍCÍ NESPAVOSTÍ
3x 90 min. konzultace osobně nebo online dle výběru a program Vyspat se dokonale na podporu spánku v hodnotě 2880 Kč
 8 750 Kč 
PÁROVÁ TERAPIE
90 minut
3 600 Kč 
BUSINESS KONZULTACE
v rozsahu 90 min. *)
6 000 Kč
BALÍČEK BUSSINES KONZULTACÍ
3 x 90 min. za zvýhodněnou cenu
15 000 Kč

U terapií vedených v anglickém jazyce je účtován příplatek ve výši 900 Kč na terapii.

Nejsem klinický psycholog, nenabízím poradenství/psychoterapii ve smyslu zdravotní péče.
Toto není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Klient si poradenství hradí sám. 

*) jedná se o poradenství v podnikání 
**) platnost 6 měsíců od první konzultace 
***) zvýhodněná cena pro stálé a vracející se klienty, kteří absolvovali více jak 6 konzultací

Jsem zařazen do adresáře psychoterapeutů VZP, ZPMVČR, ČPZP, ZP Škoda a RBP ZP, u kterých můžete čerpat příspěvek v rámci programu Podpory duševního zdraví. 

PLATÍ PRO KLIENTY
VZP, ZPMVČR, ČPZP, ZP Škoda, RBP ZP a OZP.

přijímám karty, e-tikety benefitních společností Edenred, Sodexo, Benefity a Benefity Plus

platební kartou na místě

v hotovosti na místě

bankovním převodem u online konzultace

Ve své psychoterapeutické praxi využívám Deepsy - systém pro získávání zpětné vazby

Co je DeePsy?
DeePsy je aplikace, která nám psychoterapeutům umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Díky ní získávám důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci, a tím mohu lépe přizpůsobovat terapii vašim potřebám.

Proč je měření v psychoterapie důležité?
Poskytuje mi důležitou zpětnou vazbu o průběhu terapie. I já jsem jen člověk, a i přes maximální úsilí se může stát, že přehlédnu signály, které by mě měli upozornit, že terapii se nevyvíjí dle očekávání nebo je potřeba "pozměnit kurz". Informace z DeePsy mi v tom výrazně pomáhají a pravidelně mě informuje o tom, jak se vám daří a jak jednotlivá sezení vnímáte. Navíc výzkumné studie ukazují, že systematické získávání zpětné vazby od klientů mírně zvyšuje efekt psychoterapie, snižuje riziko předčasného ukončení psychoterapie a též riziko zhoršení v průběhu psychoterapie. 

Fakta a fikce o hypnóze

Velmi často je hypnóza představována jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli hypnotizéra znázorněného jako člověka s uhrančivým zrakem, nebo mávajícího tajuplně rukama kolem těla nebo pohybujícího kyvadélkem či lesknoucími se hodinkami na řetízku.

Možná si vyvoláte vzpomínku na psychologa z nějakém filmu, který monotónně hovoří k pacientovi ležícímu na pohovce. Mnohým lidem takováto ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco, od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak. 

A jak je to doopravdy s hypnózou?

Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak vám může hypnóza pomoci.

Skutečnost je taková, že v transu jste několikrát denně! Není to sice ten trans, jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte, mají mnoho společného s hypnotickým transem. Když si třeba ani náhodou nemůžete vybavit třeba jméno herečky, místo dovolené, název filmu jméno či PIN karty, kterou jste právě vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnézii. Amnézie znamená nepřítomnost vzpomínky na něco, co se odehrálo.

Hypnotizér a teď už víte a budete vědět, že tím myslím hypnoterapeuta, nikoliv někoho tajuplného, dokáže dovedně usměrnit vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje, takže nemusíte vůbec vnímat, co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na vás někdo mluví. To vás tak „zhypnotizoval“ svojí poutavostí děj knihy.

Fikce 1 = Hypnóza je spánek

Nikoliv, oproti dřívějším teoriím, nyní specialisté ví, že nejde o spánek, ale o stav, který laikům spánek připomíná. H. nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to proto, že se dobře uvolnil, a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí.

Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí

Ne. Do hypnotického transu je dle moderních výzkumů možné uvést přibližně 90 % lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců a to zejména jedince s nízkou inteligencí, s nimiž je těžké navázat kontakt.

Fikce 3 =Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil

Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit ke zločinu.

Fikce 4 = Hypnóza na mě nefunguje, stále slyším hlas hypnotizéra

Aby pro vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého transu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké „bdělé“ hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do transu a ten se zintenzivňuje s dalšími transy. Většina klientů slyší hlas hypnoterapeuta po většinu času. To, co je důležitou částí, jsou speciálně formulované věty – sugesce. Pomocí sugescí formulovaných tak, aby jim rozuměla pravá mozková polokoule, vznikají v podvědomí nové možnosti vhodnějšího myšlení a jednání. Někteří klienti si na vědomé úrovni myslí, že se nic zvláštního v jejich mysli nezměnilo. O to více pak bývají překvapení, když později postupně začnou jednat nově.

Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi

Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického „koučování“ velmi úspěšně např. v oblasti sportu. Pro prezentace, vystupování na veřejnosti je hypnóza nejúčinnějším prostředkem pro překonávání trémy.

Fakta o hypnóze

 • Název hypnóza je odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna.
 • Ve skutečnosti je hypnotický trans stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce.
 • Mnohé děje a prožitky se značně zintenzivňují, a proto je snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.
 • Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fobie, deprese nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že vás usadí do hypnotizérského křesla a začne vás ihned hypnotizovat.
 • Hypnózu lze využít v léčbě nespavosti, obezity, léčby závislosti na alkoholu, kouření, migrény, astma bronchiale a řady jiných potíží.
 • Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnictví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře. Úmyslně nepíši stomatologa, abych tím neuvedl některé čtenáře do zmatku, co to slovo znamená, a nevytvářel tak zmatení – konfúzi, která je jedním z možných kroků k uvedení do transu.
 • Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěruchtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např. kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více „hypnotických sezení“.
 • Hypnotizér je především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

Pokud byste potřebovali využít hypnózy k odstranění nějakých problémů či osobnímu rozvoji, tak bych vám doporučil pravděpodobně nejúčinnější hypnoterapeutický směr odvinutý od legendárního hypnoterapeuta Dr. Miltona H. Ericksona, který proslul jako asi nejúspěšnější světový hypnoterapeut. Právě on dokázal, že hypnóza prováděná monotónním hlasem a čtená ze scénáře je málo účinná a že je potřeba se přizpůsobit vnímání a myšlení klienta. Jeho netradiční postupy a jejich výsledky jsou mnohem razantnější než postupy jiných psychologických směrů.

Cílem takové hypnoterapie je osvobození klienta od jeho problému a zajištění jeho samostatného a spokojeného fungování již bez další pomoci. Sice je to vzhledem k rychlosti terapie méně finančně výdělečné pro hypnoterapeuta, ale jak znám své kolegy, tak nám to vynahradí radost z pomáhání. Jak říká jeden kolega: „Dělat psychoanalýzu, je jako dělat pochodové cvičení v h…. .‘‘ Nic to do budoucna neřeší, je to jako brečet nad rozlitým mlékem. A právě proto radši lidem pomáhám tím, co funguje rychleji, než být zajištěn klientem na 3 roky terapie po 14 dnech.

Z předcházejícího a ze zkušeností plyne, že hypnoterapie a „hypnotické koučování“ je výrazně rychlejším způsobem, jak dosáhnout cíle, a budete-li hledat pomoc tak vězte, že trvání léčby je zpravidla do deseti sezení.

Mimochodem obchodník, který pestře vylíčí výhody výrobku, tak že si již představujete, jak to bude vypadat, až jej budete mít, je vlastně také dobrým hypnotizérem. 

V mém centru využíváme hypnózu i k učení angličtiny, nikoli však jako hlavní prostředek. Hypnózu je možné použít jako podpůrný prostředek při jakémkoli učení. Sugesce typu: „Dokážeš se učit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána z pásku…,” k valnému efektu tedy řekněme alespoň o 20% snadnějšímu učení sama o sobě nepomohou. Přesto existují postupy, které využíváme a umožňují se učit cca 3 až 5 x snadněji.

Rovněž senzační zprávy typu: „Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat,“ jsou hodně daleko od reality. Navíc pasivní poslech v transu nemůže zajistit schopnost se aktivně vyjadřovat a komunikovat. Hypnózou však lze posílit sebevědomí a motivaci se učit. Hypnóza je vlastně nástrojem pro naučení se používání nového chování.

další články o hypnóze najdete na mém blogu

Hypnotický trans je přirozený stav naší mysli, který v průběhu zdánlivě celistvého bdělého stavu zažíváme několikrát denně. Naučme se naslouchat signálům podvědomí a ono nám na oplátku umožní zažívat hypnotický trans pro tvorbu vytoužené budoucnosti.

Hledáte odpovědi na otázky s čím vám může pomoci hypnóza nebo psychoterapie?

Odpovědi na řadu různorodých dotazů najdete v FAQ na webu liborcinka.cz . Dá se zhypnotizovat ke zlu? Je hypnóza v těhotenství nebezpečná? Odhalí hypnóza nevěru? Mám problém s alkoholem, pomůže mi hypnóza? Pomůže mi hypnóza od trémy a nervozity? Zvětší mi hypnóza prsa? Odstraní koktavost, nadměrné pocení....? 

Naučte se autohypnózu a hypnózu

Kurz je určený pro ty, kteří chtějí zvýšit svůj vliv, úspěch, a pro všechny, kteří chtějí účinněji pomáhat druhým  – pro profese jako jsou terapeuté, komunikátoři, manažeři, obchodníci, prezentátoři, pedagogové, sociální pracovníci, zdravotníci. Hypnotický stav napomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení do hlubinných částí psychiky (softwaru mozku) a jejich korekci a vylepšení (upgradu). Hypnoterapeut je specialista na odsugerování chybných přesvědčení, která blokují vývoj a úspěšnost jedince. Naučíte se provádět zvýšení sebevědomí a podpořit s psychikou spojené úspěchy (studijní, sportovní, pracovní, osobní…).

Znalost uvedených principů významně pomáhá ve vztazích, umožňuje motivovat a pomáhat v jakékoli oblasti. Díky absolvování kurzu se budete moci vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí a oslabit jak děti tak dospělé jedince.

Zároveň je kurz hypnózy sebeobranou proti manipulaci těmi, kteří sledují jen své cíle.

Autohypnotické postupy ocení všichni, kteří se chtějí rozvíjet a být úspěšnější.

Hypnotizace druhých je užitečná nejen pro zdravotnické specialisty, ale všude, kde je potřeba motivovat.

Kurz hypnózy, je užitečný pro mnoho lidí, posuďte sami: 

 • pro všechny, kteří chtějí vládnout své mysli a jednání
 • pro všechny, kteří chtějí být úspěšnější
 • pro všechny, kteří potřebují motivovat
 • pro všechny, kteří potřebují více energie a zdraví
 • pro všechny, kteří touží navazovat a rozvíjet vztahy
 • pro všechny, kteří touží být více v pohodě
 • pro všechny, kteří potřebují prosazovat důležité myšlenky
 • pro všechny, kteří potřebují zvednout sebevědomí
 • pro všechny, kteří chtějí mít více vlivu navenek
 • pro všechny, kteří potřebují lépe komunikovat
 • pro všechny, kteří potřebují vyzrát nad stresem
 • pro všechny, kteří tuší, že se svět stává hyperkonkurenčním a že vítězit v kariéře budou jen ti nejlepší… 

Na kurzu se dozvíte vše o hypnóze od A do Z, jak vznikla hypnóza, jaké jsou klíčové kroky hypnózy a jak sami na sobě můžete provádět autohypnózu. Odhalíme si chyby, které jsou rozšířené mezi profesionály, a proč přes 70% afirmací nefunguje a jak to elegantně vyřešit. Zaměříme se na trénování a hypnotické programování s body úspěchu. Pak přejdeme k hypnotizaci druhých a budeme trénovat hypnotický pohled, hypnotická slova a hypnotické dotyky (kdy jsou dovoleny a kdy zakázány). Řekneme si, jak se používají hypnotické příběhy a jak zhypnotizovat nezhypnotizovatelnou osobu.

Kurz zakončíme tím, kdy využít klíčové sugesce a povíme si o abreakcích, o kterých se lékaři ani hypnoterapeuté neučí, a které vy hravě zvládnete.

Chcete prožít kurz hypnózy?

Těším se na Vás na kurzu Trénink autohypnózy a hypnózy.

V roce 2021 jsme získali akreditaci MPSV na kurz Trénink autohypnózy a hypnózy I. pro pomáhající profese a sociální pracovníky  v rozsahu 22 hod. - č. akreditace A2021/0789-SP/VP